คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2559
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2559

หน้า: 1 2 3 4 5 6

หัวข้อ

 1. วิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (0 ตอบ)
 2. การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ (0 ตอบ)
 3. วิจัยและพัฒนาต้นแบบการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (0 ตอบ)
 4. วิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (0 ตอบ)
 5. การวิจัยและพัฒนาการผลิตพันธุ์พืชเพื่อการผลิตพืชระบบเกษตรอินทรีย์ (0 ตอบ)
 6. วิจัยและพัฒนาเครื่องดองผักแบบความดันอัดอากาศร่วมกับน้ำดองที่ผสมหัวเชื้อน้ำดอง (0 ตอบ)
 7. วิจัยและพัฒนาเครื่องสางฝ้ายสำหรับการตีฟูปุยฝ้าย (0 ตอบ)
 8. วิจัยและพัฒนาเครื่องหีบฝ้ายสำหรับการคัดแยกเมล็ดและทำความสะอาดปุยฝ้าย (0 ตอบ)
 9. วิจัยและพัฒนาเครื่องแยกเปลือกจากถั่วเขียวซีกแช่น้ำ (0 ตอบ)
 10. การศึกษากลไกควบคุมการทำงานของยีนสังเคราะห์เอนไซม์ PPO ต่อการเกิดอาการไส้สีน้ำตาล (0 ตอบ)
 11. การพัฒนาเครื่องบำรุงอ้อยตอแบบอัตโนมัติ (0 ตอบ)
 12. วิจัยเครื่องรวบรวมใบอ้อยแบบอัตโนมัติ (0 ตอบ)
 13. ออกแบบ และพัฒนาไถระเบิดดินดานชนิดสั่นที่ขา 2 ขาแบบมีชุดควบคุมความถี่ในการสั่น (0 ตอบ)
 14. การเพาะเห็ดที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ภาคเหนือตอนบน (0 ตอบ)
 15. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์มันขี้หนู (0 ตอบ)
 16. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตส้มโอ (0 ตอบ)
 17. การควบคุมการปนเปื้อนจุลินทรีย์และสารพิษจากเชื้อราในกระบวนการผลิตผลิตผลเกษตร (0 ตอบ)
 18. โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบทำความสะอาดมันเส้น (0 ตอบ)
 19. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มปริมาณต้นมันสำปะหลังในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (0 ตอบ)
 20. วิจัยและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แบบแยกถังปุ๋ยสำหรับอ้อย (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6