คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2559
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2559

หน้า: 1 2 3 4 5 6

หัวข้อ

 1. การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในถั่วเหลอืงโดยเครื่องหมายโมเลกุล SSR (0 ตอบ)
 2. การจัดการวัชพืชในถั่วเขียวหลังนา (0 ตอบ)
 3. การป้องกันกำจัดโรคใบไหม้และใบจุดปทุมมาที่เกิดจากเชื้อรา Acremonium sp. โดยชีววิธี (0 ตอบ)
 4. การใช้วิธีการจัดการดินร่วมกับการใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมา (0 ตอบ)
 5. ประสิทธิภาพของการใช้สารฆ่าแมลงแบบเดี่ยวและแบบผสมในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฝ้าย (0 ตอบ)
 6. ศึกษาผลของสภาพน้ำที่มีต่อประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงและอายุการใช้งานของหัวฉีด (0 ตอบ)
 7. เทคนิคการพ่นสารด้วยเครื่องพ่นหมอกในการป้องกันกำจัดบั่วกล้วยไม้ (0 ตอบ)
 8. ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดบั่วกล้วยไม้ในกล้วยไม้สกุลหวาย (0 ตอบ)
 9. ผลของอุณหภูมิและความชื้นที่มีต่อความเสียหายจากการทำลายของบั่วกล้วยไม้สกุลหวาย (0 ตอบ)
 10. การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันชอนใบในมันฝรั่ง (0 ตอบ)
 11. ชนิดและฤดูกาลระบาดของแมลงศัตรูมะคาเดเมีย (0 ตอบ)
 12. การจัดการวัชพืชในสวนกาแฟอาราบิก้า (0 ตอบ)
 13. ศึกษาการป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสในกาแฟอะราบิกา (0 ตอบ)
 14. การศึกษาโรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) ของกาแฟอะราบิกาในประเทศไทย (0 ตอบ)
 15. ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและเชื้อไวรัส NPV กับหนอนเจาะสมอฝ้ายในองุ่น (0 ตอบ)
 16. ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและเชื้อไวรัส NPV กับหนอนกระทู้หอมในองุ่น (0 ตอบ)
 17. ผลของการใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทใช้หลังวัชพืชงอกในข้าวโพดหวาน (0 ตอบ)
 18. ผลของการใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อนวัชพืชงอกในข้าวโพดหวาน (0 ตอบ)
 19. การป้องกันกำจัดเชื้อรา Peronosclerospora sorghi สาเหตุโรคราน้ำค้างในข้าวโพดหวาน (0 ตอบ)
 20. ศึกษาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสข้าวโพดหวานในแหล่งปลูกที่สำคัญ (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6