คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

หัวข้อ

 1. พัฒนาเทคนิคการพ่นสารในการป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายศัตรูกระเจี๊ยบเขียว (0 ตอบ)
 2. ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคราสนิมของถั่วเหลืองสาเหตุจากเชื้อรา P. pachyrhizi (0 ตอบ)
 3. ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสของมันสำปะหลังสาเหตุจากเชื้อรา (0 ตอบ)
 4. ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius) (0 ตอบ)
 5. ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุด (0 ตอบ)
 6. ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคใบจุดตาเสือของเผือกสาเหตุจากเชื้อรา Phytophthora (0 ตอบ)
 7. ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคใบแห้งของหอมสาเหตุจากเชื้อ Xanthomonas axonopodis (0 ตอบ)
 8. การทดลองประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการควบคุมเชื้อ Cercospora apii สาเหตุโรค (0 ตอบ)
 9. การทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ในคะน้า (0 ตอบ)
 10. ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันก้าจัดโรคราน้ำค้างในคะน้าสาเหตุจากเชื้อรา Peronospora paras (0 ตอบ)
 11. ประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างของผักกาด (0 ตอบ)
 12. ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียว (0 ตอบ)
 13. การจำแนกไส้เดือนฝอยรากแผล (Pratylenchus spp.) ในแหล่งปลูกหอมแดงด้วยวิธีอณูชีววิทยา (0 ตอบ)
 14. ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์เมลอนนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา (0 ตอบ)
 15. การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์เชิงพาณิชย์ (0 ตอบ)
 16. ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียว (0 ตอบ)
 17. ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฝ้าย Thrips palmi Karny ในแตงโม (0 ตอบ)
 18. ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อในหน่อไม้ฝรั่ง (0 ตอบ)
 19. ทดลองประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชใบจุดของถั่วฝักยาวสาเหตุจากเชื้อ P. cruenta (0 ตอบ)
 20. ประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันชอนใบในถั่วฝักยาว (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11