ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ : 077-300 029

โทรสาร : 077-300 029

ผู้อำนวยการ : 081-1882217

อีเมล suratseed84170@gmail.com