หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี

previous arrow
next arrow
Slider
22 มิถุนายน 2562 / ประชาสัมพันธ์ 62

จัดแสดงนิทรรศการ “ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย กำจัดแมลงศัตรูพืช”

ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
Read More
4 มิถุนายน 2562 / ประชาสัมพันธ์ 62

ประชุมสร้างการรับรู้ เรื่อง “มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส “

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
Read More
4 มิถุนายน 2562 / ประชาสัมพันธ์ 62

“การลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงนาข้าวและปาล์มน้ำมัน”

ณ ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
Read More
4 มิถุนายน 2562 / ประชาสัมพันธ์ 62

ตรวจปริมาณยางเพื่อส่งออกตามใบ INVOICE

ณ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
Read More
4 มิถุนายน 2562 / ประชาสัมพันธ์ 62

ตรวจแปลงขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันเพื่อการจำหน่าย

ณ บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
Read More
15 พฤษภาคม 2562 / ประชาสัมพันธ์ 62

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

ณ โดมหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
Read More