ประชาสัมพันธ์

ชุดการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

ประกาศ !! เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และมีความประสงค์ใช้สารเคมี 3 ชนิดนี้ ให้รีบมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 20 ตุลาคม 2562 นี้ ❗️❗️ 

ข้อกำหนดที่เกษตรกรควรรู้ตามประกาศจำกัดการใช้ สารเคมี 3ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส)#กรมส่งเสริมการเกษตร

วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอส อย่างถูกต้องและปลอดภัย

มาตรการการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต ควอร์ไพริฟอส

วิธิพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต

การใช้พาราควอตอย่างถูกต้องปลอดภัย

เริ่มฤดูการทุเรียน… ราชาผลไม้ของไทย ในช่วงต้นต้นฤดูยังมีปริมาณน้อย ราคาแพง ผู้บริโภคนิยม จึงต้องระวัง พ่อค้านำ ทุเรียนอ่อนมาจำหน่าย กรมวิชาการเกษตร ขอแนะนำวิธีสังเกตลักษณะภายนอกของ ผลทุเรียนแก่พร้อมรับประทาน