ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร ขอเชิญร่วมงานเดิน วิ่ง ปั่นการกุศล กิจกรรมเกี่ยวข้าว เผาปลา เสวนาเกษตรอินทรีย์ที่ทุ่งเพล ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ค่าสมัครร่วมงาน คนละ 200 บาท รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนสร้างศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร