งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 (Field day) อำเภอแหลมงอบ

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายพินิจ กัลยาศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมถ่ายทอดความรู้ในในหัวข้อ เทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย ณ ศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา หมู่ 1 ตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีผู้ว่าจังหวัดตราดร่วมกิจกรรมด้วย

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 (Field day) อำเภอแหลมงอบ

โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร

อบรมเกษตรกร

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นางสาวชลธิชา  กลิ่นเกษร  นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2563 หัวข้อ “การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และการผลิตไม้ผลคุณภาพ (GAP) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน อบรมเกษตรกร

ส่งสุขปีใหม่ 2563

…รับฟรี…(วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563)

ต้นหม่อน วันละ 100 ต้น

ต้นกระวาน วันละ 50 ต้น

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี 35 หมู่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ส่งสุขปีใหม่ 2563

ครบรอบ 40 ปี ศวพ.จันทบุรี

26 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี จัดงานเลี้ยงพระ ทำบุญ ปลูกป่า ปล่อยปลา เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี
#40thAnniversary #วิถีฅนเกษตร

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ครบรอบ 40 ปี ศวพ.จันทบุรี

อบรมเกษตรกร

13 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพสู่เกษตรกรและการจัดการไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออก” รุ่นที่ 2 โดยเน้นการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนเนื่องจากเชื้อไฟทอปธอร่าโดยใช้วิธีแบบผสมผสานให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดตราด จำนวน 25 คน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน อบรมเกษตรกร

อบรมเกษตรกร

7 มีนาคม 2562 นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี มอบหมายให้นางสาวชลธิชา กลิ่นเกษร นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ ให้เกษตรกร จำนวน 16 คน ในโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการงานเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน อบรมเกษตรกร

อบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ”

25 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพสู่เกษตรกรและการจัดการไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออก” รุ่นที่ 1 โดยเน้นการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนเนื่องจากเชื้อไฟทอปธอร่าโดยใช้วิธีแบบผสมผสานให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดตราด จำนวน 20 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน อบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ”

ตรวจร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

วันที่ 18-22 ก.พ.62 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อวิเคราะห์ และสำรวจปริมาณสินค้าคงเหลือ 3 สาร ได้แก่ พาราควอต คลอไพรีฟอส ไกลโฟเสต ในพื้นที่อำเภอมะขาม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่จังหวัดตราด

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ตรวจร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

จุดเปลี่ยนทุเรียนไทย ก้าวไกลด้วยมาตรฐาน GAP

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายชลธี  นุ่มหนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี       ร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “จุดเปลี่ยนทุเรียนไทย ก้าวไกลด้วยมาตรฐาน GAP” ณ โตโยต้าจันทบุรี โชว์รูมสำนักงานใหญ่ (คลองนารายณ์)

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน จุดเปลี่ยนทุเรียนไทย ก้าวไกลด้วยมาตรฐาน GAP