ส่งสุขปีใหม่ 2563

…รับฟรี…(วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563)

ต้นหม่อน วันละ 100 ต้น

ต้นกระวาน วันละ 50 ต้น

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี 35 หมู่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ส่งสุขปีใหม่ 2563

ครบรอบ 40 ปี ศวพ.จันทบุรี

26 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี จัดงานเลี้ยงพระ ทำบุญ ปลูกป่า ปล่อยปลา เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี
#40thAnniversary #วิถีฅนเกษตร

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ครบรอบ 40 ปี ศวพ.จันทบุรี

อบรมเกษตรกร

13 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพสู่เกษตรกรและการจัดการไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออก” รุ่นที่ 2 โดยเน้นการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนเนื่องจากเชื้อไฟทอปธอร่าโดยใช้วิธีแบบผสมผสานให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดตราด จำนวน 25 คน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน อบรมเกษตรกร

อบรมเกษตรกร

7 มีนาคม 2562 นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี มอบหมายให้นางสาวชลธิชา กลิ่นเกษร นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ ให้เกษตรกร จำนวน 16 คน ในโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการงานเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน อบรมเกษตรกร

อบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ”

25 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพสู่เกษตรกรและการจัดการไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออก” รุ่นที่ 1 โดยเน้นการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนเนื่องจากเชื้อไฟทอปธอร่าโดยใช้วิธีแบบผสมผสานให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดตราด จำนวน 20 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน อบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ”

ตรวจร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

วันที่ 18-22 ก.พ.62 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อวิเคราะห์ และสำรวจปริมาณสินค้าคงเหลือ 3 สาร ได้แก่ พาราควอต คลอไพรีฟอส ไกลโฟเสต ในพื้นที่อำเภอมะขาม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่จังหวัดตราด

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ตรวจร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

จุดเปลี่ยนทุเรียนไทย ก้าวไกลด้วยมาตรฐาน GAP

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายชลธี  นุ่มหนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี       ร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “จุดเปลี่ยนทุเรียนไทย ก้าวไกลด้วยมาตรฐาน GAP” ณ โตโยต้าจันทบุรี โชว์รูมสำนักงานใหญ่ (คลองนารายณ์)

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน จุดเปลี่ยนทุเรียนไทย ก้าวไกลด้วยมาตรฐาน GAP

อบรมสารวัตรเกษตรอาสา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สารวัตรเกษตรอาสา ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน อบรมสารวัตรเกษตรอาสา

เจ้าหน้าที่จากบริษัทในเครือสหพัฒน์เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ฯ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่จากบริษัทไลอ้อนและบริษัทคิวพีในเครือสหพัฒน์ และกลุ่ม Young Smart Farmers เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการปลูกเมล่อนในระบบอินทรีย์ ของศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จันทบุรี

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน เจ้าหน้าที่จากบริษัทในเครือสหพัฒน์เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ฯ

อบรม “การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ”

31 มกราคม 2562 นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี จัดฝึกอบม “การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” ให้แก่เกษตรกรและนักเรียนโรงเรียนวัดสลักเพชร จำนวณ 50 คน ณ หมู่บ้านสลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีนายสาโรจน์ ถันจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจันทบุรี ร่วมบรรยายเรื่อง “การเพาะเห็ดในขอนไม้”

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน อบรม “การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ”