ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร/ประชาชน 2566

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร/ประชาชน 2566

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 (Field day) อำเภอแหลมงอบ

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายพินิจ กัลยาศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมถ่ายทอดความรู้ในในหัวข้อ เทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย ณ ศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา หมู่ 1 ตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีผู้ว่าจังหวัดตราดร่วมกิจกรรมด้วย

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 (Field day) อำเภอแหลมงอบ

โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร ขอเชิญร่วมงานเดิน วิ่ง ปั่นการกุศล กิจกรรมเกี่ยวข้าว เผาปลา เสวนาเกษตรอินทรีย์ที่ทุ่งเพล ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ค่าสมัครร่วมงาน คนละ 200 บาท รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนสร้างศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

เขียนบน โดย Davil | ปิดความเห็น บน ข่าวประชาสัมพันธ์