งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 (Field day) อำเภอแหลมงอบ

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายพินิจ กัลยาศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมถ่ายทอดความรู้ในในหัวข้อ เทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย ณ ศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา หมู่ 1 ตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีผู้ว่าจังหวัดตราดร่วมกิจกรรมด้วย

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร