คลังเก็บบล็อก

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาสายพันธุ์ไผ่ในพื้นที่สู่การเป็นพืชเศรษฐกิจในภูมิภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา อ่านเพิ่มเติม

ปิดความเห็น บน ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาสายพันธุ์ไผ่ในพื้นที่สู่การเป็นพืชเศรษฐกิจในภูมิภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้

จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้และทดสอบผู้รับจ้างพ่นสารและผู้พ่นที่เป็นลูกจ้างในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอแม่ลาน สาขาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อ่านเพิ่มเติม

ปิดความเห็น บน จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้และทดสอบผู้รับจ้างพ่นสารและผู้พ่นที่เป็นลูกจ้างในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยการใช้ชีวินทรีย์กำจัดแมลงเพื่อลดการใช้สารเคมี

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อ่านเพิ่มเติม

ปิดความเห็น บน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยการใช้ชีวินทรีย์กำจัดแมลงเพื่อลดการใช้สารเคมี

บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

ณ โรงเรียนบ้านโคกยาหญ้าคา ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี อ่านเพิ่มเติม

ปิดความเห็น บน บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ตามโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่”

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบาลาเฮาะ ตำบลบาลาเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี อ่านเพิ่มเติม

ปิดความเห็น บน บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ตามโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่”

เข้าร่วมพิธีถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ

ณ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี อ่านเพิ่มเติม

ปิดความเห็น บน เข้าร่วมพิธีถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ

กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อ่านเพิ่มเติม

ปิดความเห็น บน กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อ่านเพิ่มเติม

ปิดความเห็น บน อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

ดร.จิระ​ สุวรรณประเสริฐ​ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่​ 8​ ตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี

ณ​ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ปิดความเห็น บน ดร.จิระ​ สุวรรณประเสริฐ​ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่​ 8​ ตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี

“มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร” และ “การผลิตแหนแดงเพื่อใช้ในแปลงนา”

ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อ่านเพิ่มเติม

ปิดความเห็น บน “มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร” และ “การผลิตแหนแดงเพื่อใช้ในแปลงนา”