การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยการใช้ชีวินทรีย์กำจัดแมลงเพื่อลดการใช้สารเคมี

previous arrow
next arrow
Slider

 

 

วันที่ 2 กันยายน 2562 นางสาวนูรอาดีลัฮ เจะโด นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายธีระวิทย์ บุตตะจีน นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี ได้จัดฝึกอบรม/เสวนา โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยการใช้ชีวินทรีย์กำจัดแมลงเพื่อลดการใช้สารเคมี” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม/เสวนา จำนวน 24 ราย

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร