จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้และทดสอบผู้รับจ้างพ่นสารและผู้พ่นที่เป็นลูกจ้างในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

 

previous arrow
next arrow
Slider

 

 

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายไพศอล หะยีสาและ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี มอบหมายให้นางสาวสุวณีย์ ธัมมิกะกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ และทดสอบแก่ ผู้รับจ้างพ่นสาร และผู้พ่นที่เป็นลูกจ้าง ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย 3 สาร (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส) ผ่านระบบเว็บออนไลน์ของกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอแม่ลาน สาขาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร