จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้และทดสอบผู้รับจ้างพ่นสารและผู้พ่นที่เป็นลูกจ้างในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

 

 

วันที่ 17 กันยายน 2562 นายไพศอล หะยีสาและ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี มอบหมายให้นางสาวสุวณีย์ ธัมมิกะกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ และทดสอบแก่ ผู้รับจ้างพ่น และผู้พ่นที่เป็นลูกจ้าง ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย 3 สาร (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส) ผ่านระบบเว็บออนไลน์ของกรมวิชาการเกษตร ณ ที่ว่าการอำเภอกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร