ตรวจสต๊อกยาง

previous arrow
next arrow
Slider
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ตามพรบ.ยาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานีได้ออกตรวจปริมาณยางเพื่อส่งออก ของบริษัท ไทยเทคคอมเปอร์ชั่น จำกัด สาขาปัตตานี ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
คั่นหน้า ลิงก์ถาวร