บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

previous arrow
next arrow
Slider

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายเกริกชัย เพียรสม นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการปัตตานี ได้เข้าร่วมการออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และได้จัดกิจกรรม
ให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องการผลิตแหนแดงตามโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านโคกยาหญ้าคา ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร