ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาสายพันธุ์ไผ่ในพื้นที่สู่การเป็นพืชเศรษฐกิจในภูมิภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้

previous arrow
next arrow
Slider

 

 

 

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายไพศอล หะยีสาและ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาสายพันธุ์ไผ่ในพื้นที่สู่การเป็นพืชเศรษฐกิจในภูมิภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร