ยินดีต้อนรับสู่เว็บของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

22 มิถุนายน 2562 / ประชาสัมพันธ์ 62

“การผลิตแหนแดงเพื่อใช้ในแปลงนา” ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (Field Day)

ณ แปลงสาธิตเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี อ่านเพิ่มเติม
Read More
22 มิถุนายน 2562 / ประชาสัมพันธ์ 62

จัดแสดงนิทรรศการ “ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย กำจัดแมลงศัตรูพืช”

ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี อ่านเพิ่มเติม
Read More
4 มิถุนายน 2562 / ประชาสัมพันธ์ 62

ประชุมสร้างการรับรู้ เรื่อง “มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส “

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อ่านเพิ่มเติม
Read More
4 มิถุนายน 2562 / ประชาสัมพันธ์ 62

ตรวจปริมาณยางเพื่อส่งออกตามใบ INVOICE

ณ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อ่านเพิ่มเติม
Read More
4 มิถุนายน 2562 / ประชาสัมพันธ์ 62

ตรวจแปลงขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันเพื่อการจำหน่าย

ณ บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อ่านเพิ่มเติม
Read More