คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ดำเนินการเก็บข้อมูลแปลงเกษตรกรต้นแบบ การผลิตอ้อยคั้นน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้และลดต้นทุนการผลิต โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นาง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ดำเนินการเก็บข้อมูลแปลงเกษตรกรต้นแบบ การผลิตอ้อยคั้นน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้และลดต้นทุนการผลิต โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ศปผ.ขอนแก่น ได้ออกติดตามประสานงานกับเกษตรอำเภอซำสูง หารือการจัดอบรมเกษตรกรและสำรวจแปลงเกษตรกรข้าวพร้อมเก็บตัวอย่างดินเพื่อจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรกร

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นายอรัญ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ได้ออกติดตามประสานงานกับเกษตรอำเภอซำสูง หารือการจัดอบรมเกษตรกรและสำรวจแปลงเกษตรกรข้าวพร้อมเก็บตัวอย่างดินเพื่อจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรกร

ศปผ.ขอนแก่น ได้ส่งมอบปุ๋ยพีจีพีอาร์ทรี ให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ได้ส่งมอบปุ๋ยพีจีพีอาร์ทรี ให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง