คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวสาร

ศปผ.ขอนแก่น ร่วมกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วัดโชดกธรรมราม (สำนักสงฆ์แดงใหญ่) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

    วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางอุช … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ร่วมกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วัดโชดกธรรมราม (สำนักสงฆ์แดงใหญ่) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ และแหนแดง

วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 นางอุชฎา สุขจ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ และแหนแดง

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ( ๖ เมษายน 2567 ) ณ วัดป่าชัยวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 นางอุชฎา สุขจ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ( ๖ เมษายน 2567 ) ณ วัดป่าชัยวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 บริเวณกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 นางอุชฎา ส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 บริเวณกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย. 2567

วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2567 นางอุชฎา สุข … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย. 2567

ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

  วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน  2567 นางอุชฎา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2567

วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 นางอุชฎา สุข … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2567

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 นางอุชฎา สุขจั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567

ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไป (มันสำปะหลัง)

วันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ นางอุชฎา สุขจั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไป (มันสำปะหลัง)