ศปผ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดงานฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรสองฝั่งแม่น้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดงานฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรสองฝั่งแม่น้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น

ศปผ.ขอนแก่น เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่อง ดิน ปุ๋ยชีวภาพ และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่อง ดิน ปุ๋ยชีวภาพ และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

ศปผ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดงานคลินิกเกษตร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดงานคลินิกเกษตร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ศปผ.ขอนแก่น ได้จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวแก่เกษตรกร

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ได้จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวแก่เกษตรกร

ศปผ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2564 ณ ลานต้นจานบริเวณหน้า ส.ป.ก. ขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2564 ณ ลานต้นจานบริเวณหน้า ส.ป.ก. ขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร

ศปผ.ขอนแก่น เข้าร่ามพิธีเปิดงาน Kick off วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.ศูนย์เรียนรู้การผลิตผักปลอดภัย

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น เข้าร่ามพิธีเปิดงาน Kick off วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.ศูนย์เรียนรู้การผลิตผักปลอดภัย

ศปผ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ และเวียนเทียน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ และเวียนเทียน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ศปผ.ขอนแก่น ร่วมกับ สวพ.3 เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ร่วมกับ สวพ.3 เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

ศปผ.ขอนแก่น ได้ส่งมอบปุ๋ยพีจีพีอาร์ทรี ให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ได้ส่งมอบปุ๋ยพีจีพีอาร์ทรี ให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

ศปผ.ขอนแก่น ให้ความรู้ขั้นตอนการใช้เครื่องชั่งวัดหาค่าน้ำหนักแป้ง และการเก็บข้อมูลงานวิจัยของมันสำปะหลัง ให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัย ณ แปลงทดลองเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ให้ความรู้ขั้นตอนการใช้เครื่องชั่งวัดหาค่าน้ำหนักแป้ง และการเก็บข้อมูลงานวิจัยของมันสำปะหลัง ให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัย ณ แปลงทดลองเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น