ศปผ.ขอนแก่น ร่วมกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วัดโชดกธรรมราม (สำนักสงฆ์แดงใหญ่) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

   

วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศปผ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมประกอบด้วย การบำเพ็ญประโยชน์ที่วัด มอบสัญญายืมและกรรมสิทธิ์ ธนาคารโค-กระบือ และร่วมกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วัดโชดกธรรมราม (สำนักสงฆ์แดงใหญ่) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ร่วมกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วัดโชดกธรรมราม (สำนักสงฆ์แดงใหญ่) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ และแหนแดง

วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น มอบหมายให้นายสรรเสริญ เสียงใส นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ และแหนแดง โดยมีนิสิตเข้าร่วมจำนวน 14 ราย และอาจารย์ผู้ควบคุมจำนวน 3 ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ และแหนแดง

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ( ๖ เมษายน 2567 ) ณ วัดป่าชัยวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศปผ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ( ๖ เมษายน 2567 ) ณ วัดป่าชัยวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ( ๖ เมษายน 2567 ) ณ วัดป่าชัยวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 บริเวณกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศปผ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 บริเวณกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 บริเวณกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย. 2567

วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2567 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศปผ.ขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย. 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย. 2567

ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

 

วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน  2567 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศปผ.ขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 บริเวณหน้าศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย กิจกรรมประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น/รอง ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2567

วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศปผ.ขอนแก่น ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรทุก หมู่เหล่าของจังหวัดขอนแก่นมีต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2567

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศปผ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567 โรงเรียนโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประกอบด้วยกิจกรรมตัดหญ้าบริเวณโรงเรียนฯ และเก็บขยะบริเวณ สองข้างทางตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนฯ จนถึงสี่แยกไฟแดงโนนตุ่น โดยมีนายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น/รอรองผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567

ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไป (มันสำปะหลัง)

วันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น มอบหมายให้ นายสรรเสริญ  เสียงใส  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไป (มันสำปะหลัง) จำนวน ๓๖ ราย ภายใต้หัวข้อการบรรยายเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยได้บรรยายการวิเคราะห์ดิน  การใช้ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพให้มีประสิทธิภาพ ณ ศาลาวัดบ้านโนนทัน บ้านหวายหลืม หมู่ ๑๕ ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไป (มันสำปะหลัง)