ศปผ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564

ศปผ.ขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ และให้ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์และปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ แก่คณะอาจารย์และนิสิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ และให้ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์และปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ แก่คณะอาจารย์และนิสิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ศปผ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ลงแขกเกี่ยวข้าววันพ่อ ณ แปลงทดลองเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ลงแขกเกี่ยวข้าววันพ่อ ณ แปลงทดลองเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ศปผ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนชัยเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนชัยเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

ศปผ.ขอนแก่น จัดทำกระชังเพาะเลี้ยงแหนแดง บริเวณสระน้ำภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะขยายพันธุ์แหนแดงให้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจต่อไป

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น จัดทำกระชังเพาะเลี้ยงแหนแดง บริเวณสระน้ำภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะขยายพันธุ์แหนแดงให้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจต่อไป

ปล่อยแหนแดงลงในแหล่งน้ำและส่งมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กรมปศุสัตว์และกรมการข้าว เพื่อนำไปขยายพันธุ์ สำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่สนใจ

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ปล่อยแหนแดงลงในแหล่งน้ำและส่งมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กรมปศุสัตว์และกรมการข้าว เพื่อนำไปขยายพันธุ์ สำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่สนใจ

ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุม ร.อ.พนม พรหมพูล ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุม ร.อ.พนม พรหมพูล ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

เดินทางไปเยี่ยมชมพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งระบบน้ำให้ปุ๋ยของพืชผักที่ปลูกในโรงเรือน

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน เดินทางไปเยี่ยมชมพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งระบบน้ำให้ปุ๋ยของพืชผักที่ปลูกในโรงเรือน

ศปผ.ขอนแก่น ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ศปผ.ขอนแก่น ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม