ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี นำเสนอโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืช อ่านต่อ…

ปิดความเห็น บน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี นำเสนอโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืช อ่านต่อ…

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ร่วมจัดนิทรรศการ พันธุ์อ้อยอู่ทอง 17 และ เทคโนโลยี อ่านต่อ…

ปิดความเห็น บน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ร่วมจัดนิทรรศการ พันธุ์อ้อยอู่ทอง 17 และ เทคโนโลยี อ่านต่อ…

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี บรรยายให้ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีการผลิต อ่านต่อ…

ปิดความเห็น บน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี บรรยายให้ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีการผลิต อ่านต่อ…

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ร่วมจัดนิทรรศการและออกหน่วยให้บริการเกษตรกร อ่านต่อ…

ปิดความเห็น บน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ร่วมจัดนิทรรศการและออกหน่วยให้บริการเกษตรกร อ่านต่อ…

สื่อออนไลน์


โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี กรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตร เปิดตัวอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ วิจัย 17 ปี
“กวก. สุพรรณบุรี 1”ให้ผลผลิตและน้ำอ้อยสูง
https://www.thailandplus.tv/archives/573856กรมวิชาการเกษตร เปิดตัวอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ “กวก. สุพรรณบุรี 1”
ให้ผลผลิตและน้ำอ้อยสูง วิจัยโดย ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 035-528255
https://www.agrinewsthai.com/slide/16984