ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ให้ความรู้เกษตรกรหลักสูตร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผน อ่านต่อ…

ปิดความเห็น บน วันที่ 14 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ให้ความรู้เกษตรกรหลักสูตร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผน อ่านต่อ…

วันที่ 10 มีค. 2566 นายอนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และคณะ เข้าร่วมงานการจัดงานรณรงค์ อ่านต่อ…

ปิดความเห็น บน วันที่ 10 มีค. 2566 นายอนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และคณะ เข้าร่วมงานการจัดงานรณรงค์ อ่านต่อ…

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายอนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ร่วมประชุมโครงการรณรงค์การถ่ายทอด อ่านต่อ…

ปิดความเห็น บน วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายอนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ร่วมประชุมโครงการรณรงค์การถ่ายทอด อ่านต่อ…

วันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2566 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ร่วมจัดนิทรรศการ การปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร GAP พืชอาหาร และเกษตรอินทรีย์ อ่านต่อ…

ปิดความเห็น บน วันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2566 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ร่วมจัดนิทรรศการ การปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร GAP พืชอาหาร และเกษตรอินทรีย์ อ่านต่อ…

สื่อออนไลน์

5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
กรมวิชาการเกษตร ขอเชิญชวนรับชมสารคดี
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จำนวน 62 ตอน กดลิ้งเพื่อรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ >>
https://www.doa.go.th/th/?page_id=47900

<<<<<—๙๙๙—>>>>>


ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
ผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
https://web.ocsc.go.th/ForMyKing
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565


กรมวิชาการเกษตร เปิดตัวอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ วิจัย 17 ปี
“กวก. สุพรรณบุรี 1”ให้ผลผลิตและน้ำอ้อยสูง
https://www.thailandplus.tv/archives/573856


อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ “กวก. สุพรรณบุรี 1”
ให้ผลผลิตและน้ำอ้อยสูง วิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 035-528255


กรมวิชาการเกษตร เปิดตัวอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ “กวก. สุพรรณบุรี 1”
ให้ผลผลิตและน้ำอ้อยสูง วิจัยโดย ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 035-528255
https://www.agrinewsthai.com/slide/16984


ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี กำหนดจัดประชุมรายงานความก้าวหน้างานวิจัยอ้อย และพืชไร่อื่นๆ ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Online ระหวางวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2565

 

ขอเชิญลงทะเบียนขอรับต้นกล้าพันธุ์ & กํญชา
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
https://register.doa.go.th/guncha/

 

รายการก้าวไกลไปกับกรมวิชาการเกษตร
ตอน อ้อยพันธุ์อู่ทอง 15