ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางสาวช่ออ้อย กาฬภักดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม โครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลขุนพัดเพ็ง ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ปิดความเห็น บน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางสาวช่ออ้อย กาฬภักดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม โครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลขุนพัดเพ็ง ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

14 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ปิดความเห็น บน 14 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 ของศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี

ปิดความเห็น บน รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 ของศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี

รายงานงวด 1-16 ปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี

ปิดความเห็น บน รายงานงวด 1-16 ปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี

สื่อออนไลน์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เรื่อง “การจัดการใบและเศษซากอ้อยหลังเก็บเกี่ยวอ้อยสด” เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการใบและเศษซากอ้อยหลังเก็บเกี่ยวอ้อยสดและก่อนเตรียมดินปลูกอ้อย ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (ข่าว NBT)

รายการก้าวไกลไปกับกรมวิชาการเกษตร ตอน อ้อยพันธุ์อู่ทอง 15