ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ร่วมจัดนิทรรศการ นำแผ่นพับวิชาการ เรื่องพันธุ์ อ่านต่อ…

ปิดความเห็น บน วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ร่วมจัดนิทรรศการ นำแผ่นพับวิชาการ เรื่องพันธุ์ อ่านต่อ…

วันที่ 12-13 มิถุนายน 2567 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การขับเคลื่อน “IGNITE อ่านต่อ…

ปิดความเห็น บน วันที่ 12-13 มิถุนายน 2567 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การขับเคลื่อน “IGNITE อ่านต่อ…

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี จัดนิทรรศการและออกหน่วยให้บริการเกษตรกร อ่านต่อ…

ปิดความเห็น บน วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี จัดนิทรรศการและออกหน่วยให้บริการเกษตรกร อ่านต่อ…

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ลงพื้นที่สำรวจการระบาดของศัตรูในมันสำปะหลัง อ่านต่อ…

ปิดความเห็น บน วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ลงพื้นที่สำรวจการระบาดของศัตรูในมันสำปะหลัง อ่านต่อ…

สื่อออนไลน์ ประชาสัมพันธ์


โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี กรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตร เปิดตัวอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ วิจัย 17 ปี
“กวก. สุพรรณบุรี 1”ให้ผลผลิตและน้ำอ้อยสูง
https://www.thailandplus.tv/archives/573856กรมวิชาการเกษตร เปิดตัวอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ “กวก. สุพรรณบุรี 1”
ให้ผลผลิตและน้ำอ้อยสูง วิจัยโดย ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 035-528255
https://www.agrinewsthai.com/slide/16984