ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่มอบหมายให้นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่มอบหมายให้ นายสุพัฒธณกิจ  โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และคณะกรรมการจากหน่วยงานในภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ซึ่งได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและทบทวนข้อมูลการยื่นขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) “มะแขว่นเชียงใหม่” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่