ข่าวกิจกรรม

นายพิจิตร ศรีปินตา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ดอยอมพาย หลักสูตร “การปลูกและการดูแลรักษากาแฟอะราบิกาที่ถูกต้องและเหมาะสม”

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายพิจิตร ศรีปินตา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ดอยอมพาย หลักสูตร “การปลูกและการดูแลรักษากาแฟอะราบิกาที่ถูกต้องและเหมาะสม” โดยมี นายเหรียญชัย เกิดพงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และ นายประยุทธ หม้อดี นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ จำนวน 20 ราย ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ดอยอมพาย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่