ข่าวกิจกรรม

ติดตามงานวิจัย สำรวจต้นตออะโวคาโดฯ ร่วมกับ ผู้ประกอบการปลูกอะโวกาโด อำเภอแม่จัน และทีมงาน เกษตรอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ติดตามงานวิจัยศึกษาอะโวกาโดที่เหมาะสมในการทำต้นตอ พร้อมสำรวจต้นตออะโวคาโดฯ ร่วมกับ ผู้ประกอบการปลูกอะโวกาโด อ. แม่จัน และทีมงาน เกษตรอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย