ข่าวกิจกรรม

ติดตามงานการปลูกฟ้าทะลายโจร ในพื้นที่ ศกล.ชม. พร้อมให้คำแนะนำในการปลูกและการดูแลรักษา ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่เหียะ)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจงรัก อิ่มใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร และ นางสาวฉัตต์นภา ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ให้การต้อนรับ นายจรัญ ดิษฐไชยวงศ์ ที่ปรึกษาด้านพืชผัก กรมวิชาการเกษตร ในการติดตามงานการปลูกฟ้าทะลายโจร ในพื้นที่ ศกล.ชม. พร้อมให้คำแนะนำในการปลูกและการดูแลรักษา ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่เหียะ) ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่