ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Unit School ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ตามโครงการงานผลิตพันธุ์และปัจจัยการผลิต เรื่อง การขยายพันธุ์มะคาเดเมีย

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จัดกิจกรรม Unit School ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ตามโครงการงานผลิตพันธุ์และปัจจัยการผลิต เรื่อง การขยายพันธุ์มะคาเดเมีย ตั้งแต่การคัดเลือกต้น การเตรียมดิน การปลูกและการดูแลต้นพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่เหียะ) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่