ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20-22 กันยายน 2566 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการกลุ่มวิจัย เข้าร่วมการจัดงานแถลงผลงาน กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2566  ในโอกาสที่กรมวิชาการเกษตรครบรอบ 50 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 51

วันที่ 20-22 กันยายน 2566 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ข้าราชการกลุ่มวิจัย เข้าร่วมการจัดงานแถลงผลงาน  กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2566  ในโอกาสที่กรมวิชาการเกษตรครบรอบ 50 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 51  ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการวิจัย มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Market-driven Research Towards a New Economy Caring for the Environment” โดยมี  ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องอัศวินแกรนด์บอลรูม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ