30 พฤษภาคม 2024

จำหน่ายพันธุ์พืช

 

ประกาศศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ เปิดให้จองต้นพันธุ์ เพื่อจำหน่าย ได้แก่ กาแฟอะราบิกา มะคาเดเมีย ต้นอะโวคาโด (ต้นตอ) ต้นอะโวคาโด (เสียบยอด) และเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว พันธุ์พิจิตร3 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2567 ในวัน/เวลา/ราชการ หรือสามารถสแกน QR Code ไฟล์เอกสารการจองต้นพันธุ์ทางเฟสบุ๊คและส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ตามที่อยู่ : ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ 51 ม.3 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทร. 089-2720061
(อย่าลืมแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยนะคะ)