20 พฤษภาคม 2024

หน้าแรก

ประกาศ📍 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ เปิดให้จองต้นพันธุ์ เพื่อจำหน่าย ได้แก่ กาแฟอะราบิกา มะคาเดเมีย ต้นอะโวคาโด (ต้นตอ) ต้นอะโวคาโด (เสียบยอด) และเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว พันธุ์พิจิตร3 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2566 ในวัน/เวลา/ราชการ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารการจองต้นพันธุ์ทางเพจเฟสบุ๊คและส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ : ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ 51 ม.3 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทร. 089-2720061
(อย่าลืมแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยนะคะ)

 

 

 

 

ปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยวกาแฟอะราบิกากาแฟสุกสีเหลืองทอง “ทิปปิก้า” (Typica)”
มีกลิ่นหอม กรดผลไม้สูง และรสชาติกลมกล่อม

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

ปิดความเห็น บน ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันดินโลก” World soll day”

ปิดความเห็น บน วันดินโลก” World soll day”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดความเห็น บน ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ ประจำปึงบประมาณ

ปิดความเห็น บน ประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ ประจำปึงบประมาณ

ข่างกิจกรรม

ปิดความเห็น บน ข่างกิจกรรม

ร่วมลงพื้นที่ติดตามงานสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ

ปิดความเห็น บน ร่วมลงพื้นที่ติดตามงานสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ

ร่วมลงพื้นที่ เพื่อรับการตรวจราชการ ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปิดความเห็น บน ร่วมลงพื้นที่ เพื่อรับการตรวจราชการ ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายพงศ์ไท ไทโยธินพร้อมคณะ

ปิดความเห็น บน ร่วมต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายพงศ์ไท ไทโยธินพร้อมคณะ