11 พฤษภาคม 2021

หน้าแรก

 

 
 
 

 

 

 

วันดินโลก” World soll day”

ปิดความเห็น บน วันดินโลก” World soll day”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดความเห็น บน ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ ประจำปึงบประมาณ

ปิดความเห็น บน ประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ ประจำปึงบประมาณ

Big Cleanings Day

ปิดความเห็น บน Big Cleanings Day

รับคณะศึกษาดูงาน การแปรรูปมะคาเดเมียและกาแฟอาราบิก้า

ปิดความเห็น บน รับคณะศึกษาดูงาน การแปรรูปมะคาเดเมียและกาแฟอาราบิก้า

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ปิดความเห็น บน ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ต้อนรับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสารคาม จำนวน 60 ราย ศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ

ปิดความเห็น บน ต้อนรับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสารคาม จำนวน 60 ราย ศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563

ปิดความเห็น บน งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563