20 มกราคม 2021

หน้าแรก

📍ประกาศ📍 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทางศูนย์ฯ จึงเปิดให้จองต้นพันธุ์เพื่อจำหน่าย ได้แก่ กาแฟอะราบิกา มะคาเดเมีย และต้นตออาโวกาโด โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการจองต้นพันธุ์ และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2564 ค่ะ (อย่าลืมส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะคะ)

ที่อยู่: ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ 51 ม.3 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทร.0892720061
(จองต้นพันธุ์)

 

 

 

วันดินโลก” World soll day”

ปิดความเห็น บน วันดินโลก” World soll day”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดความเห็น บน ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ ประจำปึงบประมาณ

ปิดความเห็น บน ประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ ประจำปึงบประมาณ

Big Cleanings Day

ปิดความเห็น บน Big Cleanings Day

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ปิดความเห็น บน ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ต้อนรับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสารคาม จำนวน 60 ราย ศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ

ปิดความเห็น บน ต้อนรับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสารคาม จำนวน 60 ราย ศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563

ปิดความเห็น บน งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563