6 ธันวาคม 2020

หน้าแรก

ประกาศเปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร เพื่อให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และผู้สนใจเข้าพัก บ้านพักรับรองของโครงการสามารถสำรองที่พักได้ตามปกติแล้ว  ติอต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 089-2720061

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดความเห็น บน ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ ประจำปึงบประมาณ

ปิดความเห็น บน ประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ ประจำปึงบประมาณ

Big Cleanings Day

ปิดความเห็น บน Big Cleanings Day

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ

ปิดความเห็น บน การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ปิดความเห็น บน ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ต้อนรับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสารคาม จำนวน 60 ราย ศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ

ปิดความเห็น บน ต้อนรับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสารคาม จำนวน 60 ราย ศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563

ปิดความเห็น บน งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563