17 กรกฎาคม 2024

ให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 นายกฤชพร ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ และนายภูวดล เตโช เจ้าพนักงานการเกษตร ส2 ให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และนำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมแปลงผลิตมะคาเดเมีย บรรยายความรู้ในการปลูก การดูแลรักษา การแปรรูป และสาธิตขั้นตอนการแปรรูปมะคาเดเมีย สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก