7 ธันวาคม 2023

รับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาลัยราชภัฏนครปฐม

เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2566  ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม