23 พฤษภาคม 2024

ร่วมต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายพงศ์ไท ไทโยธินพร้อมคณะ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ย. 66
ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ นำโดยท่าน ผอ.กฤชพร ศรีสังข์ และคณะข้าราชการและบุคลากรทุกท่านร่วมต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายพงศ์ไท ไทโยธินพร้อมคณะ ร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) และเข้าเยี่ยมแปลงทดลองงานวิจัยภายในศูนย์พร้อมดูการสาธิตการแปรรูปมะคาเดเมียและกาแฟอะราบิกา
ทั้งนี้ทางศูนย์วิจัยฯ ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ 💐💐💐💐