7 ธันวาคม 2023

ร่วมงานวันรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาค้อ ประจำปี 2566

วันที่ 20 ก.พ 65 น.ส.เมรินทร์ บุญอินทร์ พร้อมด้วยนายน้อง เพชรประทุม , นางใจรัติ เมืองโคมพัส, นางฐิติญา บัวระภา เข้าร่วมงานวันรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาค้อ ประจำปี 2566 ณ บริเวณอนุสรณ์ผู้เสียวละเขาค้อ