21 มิถุนายน 2024

แจกต้นกล้ากัญชา ในโครงการกัญชา 1ล้านต้น

วันที่ 5 ม.ค. 66 นายเก่งกาจ สมใจ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานและคณะ ร่วมแจกต้นกล้ากัญชา ในโครงการกัญชา 1ล้านต้น จำนวน 150 ราย ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์