22 กรกฎาคม 2024

ร่วมลงพื้นที่ เพื่อรับการตรวจราชการ ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวเมรินทร์ บุญอินทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวรวีวรรณ จันทร์แหนบ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมลงพื้นที่ เพื่อรับการตรวจราชการ ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) และผู้บริหาร ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จุดที่ 1.ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น และพบปะเกษตรกร อ.หล่มสัก จุดที่ 2 ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ต. วังท่าดี อ. หนองไผ่ จุดที่ 3 มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) และพบปะเกษตรกร ที่ เขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2567 ในการนี้ท่านรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายพงศ์ไท ไทโยธิน) ร่วมให้การต้อนรับด้วย

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC