23 พฤษภาคม 2024

ร่วมลงพื้นที่ติดตามงานสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ

วันที่​ 12 มีนาคม​ 2567​ เวลา 14.30​ น.​ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ น.ส.ทองสุข ทาชุมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมลงพื้นที่ติดตามงานสำคัญของกระทรวงเกษตร ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร เขต 17 (นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC