23 พฤษภาคม 2024

ข่างกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 เมษายน  2567 ทางศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ นำโดยนายกฤชพร  ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนยฯ  ร่วมตอนรับคณะดูงานจากต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน เข้าศึกษาการผลิตและแปรรูปมะคาเดเมียนัทและกาแฟอาราบิก้า