17 กรกฎาคม 2024

เข้าร่วมงาน การประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นายกฤชพร ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างประจำณ วัดป่าไชยจุมพล หมู่ 3 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอเขาค้อ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และผู้นำชุมชนเข้าร่วมงาน รวม 50 รา