17 กรกฎาคม 2024

เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วัันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 นายกฤชพร ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดพระธาตุ ผาซ่อนแก้ว ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จากนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในงานดังกล่าว มีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม แสดงความจงรักภักดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว