19 เมษายน 2024

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์  ตอนรับคณะดูงานจากมหาลัยนเรศวร โดยมีนายกฤชพร ศรีสังข์ ผอ.ศว.กส.พช.และนายภูวดล เตโช ให้การตอนรับ