21 มิถุนายน 2024

นิทรรศการงานสีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ

กรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการงานสีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ  ในหัวข้อ “ด้วยพระบารมีพระแม่ของแผ่นดิน ช่วยพลิกฟื้นถิ่นทำกิน    รักษาป่าต้นน้ำสร้างรายได้อย่างยั่งยืน” ซึ่งได้ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ สถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมกับ นางสาวสัมฤทธิ์ มั่นเมือง เกษตรกรแปลงต้นแบบการผลิตพีชผสมผสาน โดยมีการสาธิตการคั่วกาแฟด้วยหม้อดิน พร้อมกับนำผลิตภัณฑ์กาแฟน้ำหนาว มาจัดแสดงในนิทรรศการ โดยจัดงานขึ้นระหว่างวันที่  10 – 15  สิงหาคม 2566 ณ  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ