20 พฤษภาคม 2024

งานเทศกาลอะโวคาโด เขาค้อประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 21 -23 ก.ค. 66

ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์  ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานเทศกาลอะโวคาโด เขาค้อประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 21 -23 ก.ค. 66 ในสโลแกนที่ ว่า  จิบกาแฟ  แลเขา กับเราที่เขาค้อ