นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting)

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting)โดยมีคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตรและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝีกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร