รธก.กรมวิชาการเกษตร ให้เกียรติ เปิดการประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบบริหารและการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบบริหารและการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดนครนายก โดยมีนางพิมพ์พรรณ กสิกรรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน การประชุมชี้แจงดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ในเขตพื้นที่ สวพ.1-4) จำนวน 220 คน เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการบริหารทรัพยากรบุคคลให้รองรับทิศทางการปฏิรูปประเทศและเป็นการถ่ายทอดความรู้ และรับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบบริหาร และเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน