ทีมกพร.กรมวิชาการเกษตรร่วมงานกตัญชลีดิถีสงกรานต์ ประจำปี2562

ทีมกพร.กรมวิชาการเกษตรร่วมงานกตัญชลีดิถีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒