กรมวิชาการเกษตร ผนึกกำลังกองปราบปราม ล้างบางโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และร้านขายสารเคมี จ.ราชบุรี พบความผิดทั้งไม่ขึ้นทะเบียนและทะเบียนหมดอายุ ยึดของกลางอายัดไว้ 110 ตัน มูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท ชี้ได้รับเบาะแสจากประชาชนในพื้นที่

     ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตรร่วมกับ เจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก.2 บก.ปคบ.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ได้ร่วมกันตรวจสอบ โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เอ เอ็ม พี ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ได้ตรวจสอบที่ร้านจำหน่ายปุ๋ยในเขตอ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พบมีการนำผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราหัวใจยิ้ม ซึ่งผลิตจากโรงงานดังกล่าวเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

จากการเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เอ เอ็ม พี พบปุ๋ยอินทรีย์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน และกระสอบภาชนะบรรจุเปล่า ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจำนวน 822 กระสอบ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผงจำนวน 1,042 กระสอบ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดจำนวน 180 กระสอบ กระสอบพลาสติกสานเปล่า สีขาว ฉลากระบุปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผงปุ๋ยตราหัวใจยิ้ม จำนวน 525 ใบ ฉลากระบุปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ปุ๋ยตราหัวใจยิ้ม จำนวน 2,844 ใบ กระสอบพลาสติกสานเปล่า สีขาว ฉลากระบุปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตราช้างแดงคู่ จำนวน 1,600 ใบ เจ้าหน้าที่ได้สุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง ตราหัวใจยิ้ม ผลิตจำหน่ายที่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เอ เอ็ม พี น้ำหนัก 40 กิโลกรัม ไม่ระบุเลขทะเบียน และปริมาณธาตุอาหารรับรอง เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวมีฉลากไม่ถูกต้องตามที่พ.ร.บ.ปุ๋ย กำหนดไว้ จึงได้ตรวจยึดและอายัดไว้ทั้งหมด รวมมูลค่าประมาณ 800,000 บาท

      อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจสอบร้านธนาพรรณการเกษตร ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าสถานที่ดังกล่าวมีการครอบครองและจำหน่ายวัตถุอันตรายและปุ๋ยเคมีที่ทะเบียนหมดอายุและไม่มีทะเบียน เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบพบของกลางอยู่ในบ้านไม่มีเลขที่ ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีวัตถุอันตรายทะเบียนหมดอายุและไม่มีทะเบียน จำนวน 11 รายการ และปุ๋ยเคมีไม่มีทะเบียน จำนวน 3 รายการ รวมทั้งหมด 14 รายการ เนื่องจากวัตถุอันตรายและปุ๋ยเคมีที่ครอบครองไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย และ พ.ร.บ.ปุ๋ยที่กำหนดไว้ จึงได้ตรวจยึดและอายัดไว้ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นชนิดน้ำ 1,174 ลิตร และชนิดผง 467 กิโลกรัม รวมมูลค่าสินค้าประมาณ 820,000 บาท

     “สารวัตรเกษตรพร้อมตำรวจกองปราบ บก.ปคบ.ได้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตปุ๋ย และร้ายขายวัตถุอันตรายไม่ขึ้นทะเบียนผิดกฏหมายทั้ง 2 แห่ง โดยได้ตรวจยึดและอายัดของกลางไว้รวมจำนวน 110 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,620,000 บาท หากผู้ใดทราบเบาะแสแหล่งที่กระทำความผิดผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรปลอมหรือไม่มีคุณภาพหลอกขายเกษตรกร ขอให้แจ้งกลุ่มสารวัตรเกษตร กรมวิชาการเกษตร โทร.0-2940-6670”