เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมจัดพิธีกตัญชลีดิถีสงกรานต์ แสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัว นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตร เพื่อขอพรและสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร