เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม “คณะทำงานดำเนินการศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร” ครั้งที่ 2/2562ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร