วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางชนกานต์ สมิตะสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ครบรอบ 48 ปี และร่วมสมทบทุน “กองทุนเพื่อการกุศล สังคม และสมาชิกสมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย”อาคาร 2 กทพ. สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร